Το Gameathlon Summer 2018 ακολουθεί την παρακάτω τιμολογιακή πολιτική.

Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ μόνο για:

  • ΑΜΕΑ.
  • Παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών.
  • Δημοσιογραφικά πάσα (κατόπιν αίτησης ΕΔΩ).
  • Youtubers/Influencers (κατόπιν αίτησης ΕΔΩ).
  • Cosplayers που θα έρθουν ντυμένοι στην εκδήλωση.
  • Ένας συνοδός για τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού Cosplay.
  • Οι περσινοί κάτοχοι Heroic Ticket.
Το εισιτήριο εξασφαλίζει είσοδο σε όλους τους χώρους της εκδήλωσης.

  • Προαγορά (VIVA) ημερήσιο πάσο: €5 – ημερήσια είσοδος στην εκδήλωση.
  • Προαγορά (VIVA) 2 μέρες πάσο: €7,5 – είσοδος και για τις 2 μέρες της εκδήλωσης.
  • Αγορά στο χώρο της εκδήλωσης: €6 – αγορά ημερήσιου εισιτηρίου στην είσοδο της εκδήλωσης.
Με κάθε προαγορά εισιτηρίου απο VIVA μπορεί να γίνεις ένας απο τους υπερτυχερούς κατόχους Golden Ticket.
Με κάθε αγορά εισιτηρίου, προσφέρετε 1€ στον οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδας).
Η αγορά εισιτηρίου προϋποθέτει και την απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του event και των εισιτηρίων.
ΑΓΟΡΑ

Όροι Χρήσης

Tae Kwon Do Φάληρo
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡHΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η αγορά αυτού του εισιτηρίου είναι αυστηρά προσωπική και ισχύει για ένα μόνο άτομο
2) Δεν επιτρέπεται η χρήση του εισιτηρίου για διαφημιστικούς ή/και εμπορικούς σκοπούς
χωρίς τη προγενέστερη έγγραφη άδεια του διοργανωτή
3) Έγκυρα θεωρούνται τα εισιτήρια που πωλούνται μέσω του viva.gr, των εμπορικών
συνεργατών του viva.gr όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του και στη γραμματεία του
γηπέδου TAE KWON DO κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της εκδήλωσης
4) Αλλαγές/Επιστροφές στα εισιτήρια μετά την αγορά και τη πληρωμή τους δεν θα γίνονται
δεκτές
5) Η είσοδος ατόμων τα οποία βρίσκονται κάτω από την επήρεια ουσιών που επιδρούν
αρνητικά στη συμπεριφορά τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αλκοόλ, ναρκωτικά) δεν
θα επιτραπεί και ο κομιστής/αγοραστής του εισιτηρίου δεν θα αποζημιωθεί για την
απώλεια αυτή.
6) Η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων
των επισκεπτών.
7) Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων φιαλών και αντικειμένων (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα αντικείμενα κτλ) στους χώρους της
εκδήλωσης
8) Η αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζει δωρεάν κατανάλωση στους χώρους εστίασης
9) Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία διεξαγωγής της
εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν κανονικά.
10) Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας μη
προβλεπόμενων από τους διοργανωτές, οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν
την ημερομηνία και το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης
11) Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης, η οποία θα ανακοινωθεί από τα μέσα της
διοργανώτριας αρχής, λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας, μη προβλεπόμενων από τους
διοργανωτές, τότε οι κάτοχοι εισιτηρίων δικαιούνται αποζημίωσης ίσης με την αξία του
εισιτηρίου εντός 90 ημερολογιακών ημερών.
12) Μέρη της εκδήλωσης βιντεοσκοπούνται. Μέλη και επισκέπτες της εκδήλωσης παραιτούνται
από κάθε αξίωση έναντι των δικαιωμάτων χρήσης των πλάνων για
εμπορικούς/διαφημιστικούς σκοπούς.
13) Η συμμετοχή στην εκδήλωση προϋποθέτει την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων από
τους συμμετέχοντες.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: CowboyTV
Τηλ επικοινωνίας: 210 6149074 (εργάσιμες μέρες και ώρες)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων με την επωνυμία «COWBOY TV ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Καρπάθου αρ 54 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει εκδήλωση μεγάλης κλίμακας (εφεξής «Event») με το διακριτικό τίτλο Gameathlon 5. Το Event θα φιλοξενηθεί στo γήπεδο TAE KWON DO το διήμερο 2 & 3 Ιουνίου 2018. Στα πλαίσια του Event και εντός του χώρου του θα φιλοξενηθούν διαγωνισμοί σε κονσόλες και PC (εφεξής «τουρνουά») με έπαθλα όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρηματικά, εξοπλισμό, περιφερειακά, κονσόλες κτλ, τα οποία διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του τουρνουά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ, ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
ΔΙΑΚΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΑΦΟΤΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στα τουρνουά, και τον τρόπο ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο των τουρνουά.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής
Μοναδικός περιορισμός συμμετοχής στα τουρνουά είναι το όριο ηλικίας το οποίο έχει ορίσει ο σχεδιαστής του εκάστοτε παιχνιδιού στο οποίο πραγματοποιείται το τουρνουά. Όσοι ανήλικοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε παιχνίδια τα οποία ο σχεδιαστής/κατασκευαστής έχει ορίσει όριο ηλικίας στο οποίο υπολείπονται τότε έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον συνοδεύονται από κηδεμόνα καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους, ο οποίος θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση εξαίρεσης (Παράρτημα) από το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο και πως αναλαμβάνει πλήρως όλες τις
ευθύνες που συνεπάγονται με τη συμμετοχή ανήλικου στο συγκεκριμένο τουρνουά. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Διοργανώτριας καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με το εν λόγω Event.

2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Τουρνουά
Η Συμμετοχή στα τουρνουά προϋποθέτει την αγορά εισιτηρίου εισόδου στο event. Η διαδικασία συμμετοχής στα τουρνουά είναι η εξής: Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί,
1. Eφόσον ο διαγωνιζόμενος συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Event www.gameathlon.eu, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα link που αναγράφονται εκεί ως και 15’ πριν την έναρξη των τουρνουά.
2. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, εντός του event, στην
γραμματεία εγγραφών, εφόσον έχουν απομείνει ελεύθερες θέσεις από όσους έχουν ήδη
εγγραφεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEBSITE. ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ CHECK IN ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΗΝΗ ΤΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ EVENT ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, θα πρέπει, αφού ο χρήστης κληθεί να διαβάσει τους Όρους, να συμπληρώσει ηλεκτρονικά μία φόρμα στοιχείων (εφεξής «Φόρμα Συμμετοχής») στην οποία καλείται να δηλώσει Όνομα, Επίθετο, τηλέφωνο και e-mail και να δηλώσει ηλεκτρονικά τη συγκατάθεση του σημειώνοντας το σχετικό κουτάκι/κάνοντας κλικ στο σχετικό κουτάκι (tickbox).

Όλοι οι συμμετέχοντες στα Τουρνουά αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη συναίνεση τους, να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία τους όπως θα καταχωρήσουν αυτά στη Φόρμα Συμμετοχής, από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς των Τουρνουά, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω. Ο νικητής του κάθε τουρνουά θα προκύψει από τη διαδικασία αγωνιστικού αποκλεισμού σε κάθε παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί επιτόπου στο event μπροστά στους διαγωνιζόμενους, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. Οι νικητές θα καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα αποδοχής δώρου όπως αυτή φαίνεται στο Παράρτημα. Η δήλωση συμμετοχής στα τουρνουά προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Event και των Τουρνουά επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Event. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

3. Κανόνες Διεξαγωγής Πρωταθλήματων
Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σύμφωνα με τον Όρο 2. Οι κανονισμοί του εκάστοτε τουρνουά βρίσκονται στις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας www.gameathlon.eu  Οι θέσεις είναι περιορισμένες: θα πρέπει να συμπληρωθούν οι αναγραφόμενες θέσεις ανά τουρνουά όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.gameathlon.eu και στους κανόνες του εκάστοτε παιχνιδιού. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει του τρόπου δήλωσης συμμετοχής (προτεραιότητα στις online συμμετοχές μέσω ιστοσελίδας), χρόνου δήλωσης συμμετοχής και οι επιπλέον συμμετοχές θα μπαίνουν σε λίστα αναμονής.
Λίστα Αναμονής: Οι συμμετοχές οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο αναγραφόμενο όριο, τοποθετούνται σε λίστα αναμονής. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος συμμετέχων εντός του χρονικού ορίου του check in τότε η θέση του θα δοθεί στον πρώτο της λίστας αναμονής. Η προτεραιότητα της λίστας αναμονής έχει να κάνει αυστηρά με το χρόνο δήλωσης συμμετοχής εφόσον συμπληρωθούν οι προκαθορισμένες θέσεις.

Check In: Η διαδικασία επιβεβαίωσης εγγραφής στο τουρνουά. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν ευθύνη για το check-in, το οποίο θα πραγματοποιείται αυστηρά μέχρι και μισή ώρα πριν από τη προγραμματισμένη ώρα έναρξης, στη γραμματεία ή στον ειδικό χώρο εγγραφών εντός τους event.
Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν ευθύνη για την έγκαιρη προσέλευσή τους για την διεξαγωγή του αγώνα. Αφού το τουρνουά ξεκινήσει, θα δίδεται περιθώριο 5 λεπτών για την έλευση του διαγωνιζομένου μετά την αναγγελία του ονόματός του. Στο πέρας αυτού του χρόνου ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό και στην επόμενη φάση περνάει ο αντίπαλος του.

3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Brackets: Το δέντρο που δείχνει τα ζευγάρια των αγώνων για όλους τους γύρους.
Γύρος: Κάθε τουρνουά χωρίζεται σε έναν αριθμό γύρων, ανάλογα των συμμετοχών του και καθορίζουν το πόσα παιχνίδια θα πρέπει να κερδίσουμε μέχρι την πρώτη θέση.
Αγώνας/παιχνίδι/match: Ο αγώνας εκκινεί όταν οι δύο παίκτες έρχονται αντιμέτωποι.
Best of 1 or 2 or 3 or… : Για να ολοκληρωθεί ένας αγώνας/παιχνίδι/match θα πρέπει ο ένας από τους συμμετεχοντες στον συγκεκριμένο αγώνα/παιχνίδι/match να κερδίσει τον άλλο συμμετέχοντα μία ή δύο ή τρεις ή … φορές ανάλογα με το φορμάτ του κάθε παιχνιδιού, όπως αναγράφεται στο site και στους κανόνες παρακάτω.

Admins: Οι admins είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διοργάνωση του τουρνουά και θα πρέπει να απευθύνεστε σε αυτούς για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση.

3.2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΚΑΙ PC
Αν οι παίκτες θέλουν να φέρουν δικά τους περιφερειακά θα πρέπει να έχουν και τους ανάλογους αντάπτορες.
Η διοργάνωση δεν θα παρέχει στους συμμετέχοντες ακουστικά ή έξτρα περιφερειακά. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να προσέλθει με τον δικό του εξοπλισμό την ευθύνη του οποίου για ζητήματα ασφάλειας, ορθής χρήσης και συμβατότητας βαραίνει τον ίδιο και όχι τη διοργάνωση.
Όλοι οι παίκτες μπορούν εάν το επιθυμούν να τροποποιήσουν το χειρισμό του παιχνιδιού στο χειριστήριο τους. Οποιαδήποτε αλλαγή επιτρέπεται μόνο από τα macros και τις τροποποιήσεις που επιτρέπει το παιχνίδι.
-Κάθε παίκτης θα πρέπει να κάνει unpair το χειριστήριο του μετά το τέλος του αγώνα.
-Ενδιάμεσα από κάθε παιχνίδι μπορεί να υπάρξει ένα διάλειμμα 1 λεπτού.
-Οποιοδήποτε pause χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο παικτών θα είναι άμεσος αποκλεισμός για αυτόν που το πάτησε.

4. Διάρκεια Event
Το χρονικό διάστημα δηλώσεων συμμετοχής και διεξαγωγής στο Διαγωνισμό ξεκινά την Τρίτη 1 Μαϊου 2018 έως και τη μέρα διεξαγωγής του τουρνουά (15’ πριν την έναρξη του τουρνουά) όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα αλλά και στο Παράρτημα παρακάτω. (εφεξής «Διάρκεια») Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και ώρας λήξης, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται
αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και
οποιονδήποτε τρίτο. Το Πρόγραμμα των τουρνουά υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.gameathlon.eu αλλά και στο παράρτημα 1 των παρόντων Όρων.

5. Δώρα Tουρνουά / Τρόπος Παραλαβής
Τα δώρα των τουρνουά είναι ανάλογα με το κάθε παιχνίδι (εφεξής «τα Δώρα») και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα στις πληροφορίες του κάθε τουρνουά αλλά και στο Παράρτημα του παρόντος εγγράφου:
Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια για το χρόνο και τρόπο παραλαβής των Δώρων τους προφορικά κατά τη λήξη του παιχνιδιού στο οποίο κέρδισαν ή/και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) μετά τη λήξη της Διάρκειας. Θα ζητούνται από κάθε νικητή τα πλήρη στοιχεία του για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Τυχόν τέλη ή φόροι που αφορούν τη διάθεση του δώρου βαραίνουν τον εκάστοτε νικητή. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Τα χρηματικά έπαθλα επιβαρύνονται από τους αναλογούντες φόρους που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία. Η εξόφληση των χρηματικών επάθλων θα γίνεται εντός 4 μηνών από την επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή από τον αντίστοιχο admin του παιχνιδιού τη στιγμή της λήξης του τουρνουά. Ο τρόπος καταβολής του χρηματικού επάθλου γίνεται με τους εξής τρόπους και τις εξής επιβαρύνσεις:
Α) Εξόφληση μέσω τιμολογίου: Ο δικαιούχος χρηματικού επάθλου μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο προς την εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ στα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα. Το τιμολόγιο ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ, δηλαδή ο δικαιούχος λαμβάνει το σύνολο του ποσού το οποίο δικαιούται εντός 4 μηνών από την έκδοση του τιμολογίου.
Β) Εξόφληση μέσω απόδειξης δαπάνης: Ο δικαιούχος, εφόσον δεν μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο, θα κοπεί από την εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ απόδειξη δαπάνης προς τον νικητή. Στην περίπτωση αυτή , το ποσό επιβαρύνεται με τις εξής επιβαρύνσεις:
1) τέλη χαρτόσημου 3,6%
2) Παρακράτηση εφορίας 20%
3) Ασφαλιστικές εισφορές 26,95% επί του καθαρού ποσού που προκύπτει κατόπιν των 2 παραπάνω παρακρατήσεων (νόμος 4509/2017).
Δηλαδή, σε ένα έπαθλο €100:
Α) Τιμολόγιο: εισπράττει το σύνολο του ποσού (€100 + ΦΠΑ)
Β) Απόδειξη Δαπάνης: Ο δικαιούχος λαμβάνει €55,81 (€100 – Επιβαρύνσεις)

ΕΠΑΘΛΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ: Ως έπαθλα σε είδος ορίζονται αυτά τα οποία περιλαμβάνουν περιφερειακά ή οποιαδήποτε εξοπλισμό για κονσόλα, PC ή και ρουχισμό. Τα έπαθλα αυτά, εφόσον δεν διατίθεντο επι τόπου στο event τότε θα μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία της Διοργανώτριας κατόπιν συνεννόησης.
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ: Η παραλαβή του μη χρηματικού επάθλου θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Διοργανώτριας από τον εκάστοτε νικητή με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς του ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα και ηλικία του νικητή καθώς και το συνοδευτικό έγγραφο αποδοχής δώρου που θα παραλάβει ο δικαιούχος κατά τη λήξη του τουρνουά από τον αντίστοιχο admin. O νικητής δικαιούται να παραλάβει το δώρο του εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του, μετά από συνεννόηση με τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του για λόγους που δεν αφορούν τη Διοργανώτρια, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το δώρο το οποίο δικαιούται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το Δώρο αυτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ: Οι δικαιούχοι επάθλων εκτός Αττικής μπορούν να ζητήσουν από τη διοργανώτρια να τους στείλει τα έπαθλα σε τόπο της επιλογής τους αλλά θα επιβαρύνονται από τα έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο νικητή το δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

6. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων
Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν οι συμμετέχοντες στη φόρμα στοιχείων ανήκει στους ιδίους,
(β) Η ηλικία τους επιτρέπει τη συμμετοχή στο εκάστοτε τουρνουά σύμφωνα με τους περιορισμούς του σχεδιαστή/κατασκευαστή
(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,
(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,
(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) σύμφωνα με την παράγραφο 9 κατωτέρω ,
(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας, τυχόν δηλώσεων και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού
γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

7. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Η Διοργανώτρια δύναται – αλλά δεν υποχρεούται – να αποκλείσει από το Event και από τα τουρνουά, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.. Επίσης η Διοργανώτρια μπορεί να αποκλείσει συμμετέχοντες που έχουν παραβιάσει τον ηλικιακό περιορισμό που επιβάλλεται από τον σχεδιαστή/κατασκευαστή χωρίς προηγουμένως να συνοδεύονται από κηδεμόνα ο οποίος θα
υπογράψει υπεύθυνη δήλωση αναίρεσης του ηλικιακού περιορισμού.
Επιπλέον, δε θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.
Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή
εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που
ανάγονται στο πρόσωπό του.

8. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, τους κανόνες διεξαγωγής των τουρνουά, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή /και να ματαιώσει τα τουρνουά, με ανακοίνωση στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί το event, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα www.gameathlon.eu κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για φόρμες που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

9. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Διοργανώτριας.

10. Επίλυση Διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί
αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς
των λοιπών όρων.

11. Προσωπικά Δεδομένα
Η Διοργανώτρια θα κρατήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει (ο «Εκτελών την Επεξεργασία»), π.χ. τη Διαφημιστική, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Διοργανώτρια και τον Εκτελούντα την Επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και την πολιτική απορρήτου διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτριας.

Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα που προέρχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως). Για τυχόν άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων από τους συμμετέχοντες, οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 210 6149074.

12. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν οριστικά, ανέκκλητα και ατελώς στη Διοργανώτρια απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων, βίντεο και λοιπών πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν (εφεξής τα «Έργα) χωρίς χρονικό, γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, προκειμένου η Διοργανώτρια να καθίσταται αποκλειστική δικαιούχος των Έργων και να έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησης αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τη χρήση και εκμετάλλευση αυτών, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, είτε χρησιμοποιείται σήμερα, είτε επινοηθεί στο μέλλον, για ολόκληρη την περίοδο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τυχόν παρατάσεων και ανανεώσεών αυτής και, εν συνεχεία, εφόσον είναι δυνατόν, στο διηνεκές.

Η δια των παρόντων Όρων συμφωνημένη μεταβίβαση λαμβάνει χώρα χωρίς ο συμμετέχων να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή, η δε παραχωρούμενη δια των παρόντων όρων συναίνεση κάθε συμμετέχοντος στην άσκηση από τη Διοργανώτρια των δικαιωμάτων που της παραχωρούνται ανωτέρω, αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος, ο οποίος είναι δεσμευτικός για τον συμμετέχοντα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993).
Επιπλέον, έκαστος συμμετέχων αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να προβεί, μετά από αίτημα της Διοργανώτριας και με έξοδά του, σε όλες τις επιπρόσθετες ενέργειες και πράξεις που τυχόν θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των παρόντων Όρων και θα υπογράψει όλες τις αντίστοιχες πράξεις και τα έγγραφα, τα οποία μπορεί να απαιτηθούν, εύλογα, από τη Διοργανώτρια, με σκοπό την παραχώρηση σε αυτή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα Έργα, καθώς και για την προστασία και επιβολή αυτών των δικαιωμάτων.

13. Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 6149074, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00πμ έως τις 17:00μμ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου για τη παραλαβή επάθλου είναι τα ακόλουθα
Ονομα Εταιρείας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ
Επαγγελματική δραστηριότητα: Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Εδρα: Καρπάθου 54, Κηφισιά, 14562
ΔΥΟ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

https://gameathlon.eu/docs/ipeuthini_dilosi_gonea_kidemona.pdf

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

https://gameathlon.eu/docs/forma_paralavis_apodoxis_epathlon_tournoua.pdf

ΤΟΥΡΝΟΥΑ

κέρδισε πλούσια δώρα

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

κέρδισε πλούσια δώρα

Platinum Χορηγοι

Display Partner

Esport Partner

Gold Χορηγοι

Silver Χορηγοι

Supporter Χορηγοι

Media Partners

Media Χορηγοι

Participants

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies

Τα Cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας βοηθάνε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Τα Cookies μας είναι απόλυτα ασφαλή.

Με τη χρήση αυτού του Website, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.

x